Bouw van nieuwe kerk (1996)

In 1996 kon op een feestelijke zondag het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen worden. De bouw van de kerk is gefinancierd uit giften, sponsorakties en de opbrengst van collecten. Enige jaren later is de kerk voorzien van een pijporgel (zie project kerkorgel)