Watervoorziening (2002)

n december 2002 is de aanleg van een waterleidingsysteem tot een afronding gekomen. Aanleg heeft plaatsgevonden in 3 fasen: aanleg watertappunten, aanleg waterbassin en tenslotte het realiseren van de huisaansluitingen. Het project is gefinancierd uit giften, opbrengst kledingverkoop en een subsidie KPA via de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO)